Kandidatka za županjo Občine Prebold

Lista kandidatov za občinske svetnike

Kontaktirajte nas!

Kandidati za svetnika občine Prebold na Listi Ksenije Rozman

Kadar ima županova lista v občinskem svetu večino glasov, lahko vso energijo in ves čas župan in občinski svet namenita zgolj razvoju Občine in zagotavljanju kakovostnejšega bivanja v njej. Zato lahko trdimo, da je za uspešno županovanje izjemnega pomena tudi, da ima župan večino občinskih svetnikov iz svoje liste.

2. VOLILNA ENOTA (Latkova vas, Dolenja vas in Kaplja vas)

Bojan Jakopec

Rojen sem leta 1973 v Mariboru. Po končani osnovni in srednji strojni šoli sem se zaposlil v domačem kraju. Leta 2007 me je ponesla pot v Latkovo vas pri Preboldu kjer sem se zaposlil in si ustvaril družino. Zaposlen sem v podjetju Schiedel. Kot občinski svetnik si bom prizadeval, da bo občina prometno urejena in varna, da bodo podjetja ustrezno obravnavana in da bo kakovost žilvjenja občanov vedno večja. Otroci morajo imeti čim boljše pogoje za šolanje in druge dejavnosti, ki jih zanimajo, poskrbljeno mora biti tudi za rekreacijo vseh generacij.

3. VOLILNA ENOTA (Sv. Lovrenc, Šešče, Matke, Marija Reka)

Tadej Japundža

Martina Jager

Rojena sem 26. 8. 1978 v Celju. Osnovno šolo sem obiskovala v Preboldu, nato pa nadaljevalašolanje na Gimnaziji Celje Center. Po končani gimnaziji sem se odločila za študij farmacije na Fakulteti za farmacijo v Ljubljani. Študij sem uspešno zaključila leta 2003 in se zaposlila v lekarni na Polzeli. Leta 2004 sem opravila strokovni izpit na Ministrstvu za zdravje in od takrat opravljam delo lekarniškega farmacevta v lekarni. Kot občinska svetnica želim zagotoviti varnost in prijetno počutje vseh občanov, posebej naših najmlajših in starejših občanov. Obnoviti in funkcionalno usposobiti objekte, ki zaradi postopkov denacionalizacije, niso ravno v ponos našemu kraju.

Rojen sem 8. 3. 1997 v Celju. Vse svoje otroštvo sem preživel v Preboldu, kjer sem obiskoval vrtec in osnovno šolo. V zgodnjih otroških letih sem se odločil za šport. Svoj prvi koš sem dosegel prav v preboldski športni dvorani. Po končani osnovni šoli sem se vpisal na Šolski center Celje, uspešno zaključil Srednjo šolo za gradbeništvo in varovanje okolja in pridobil strokovni naziv Okoljevarstveni tehnik. Še kot srednješolec, sem se začel v domačem klubu uvajati kot trener mladih. Trenutno se izobražujem na Višji šoli za vartvo okolja in komunalo v Mariboru, kjer obiskujem drugi letnik. Poleg treningov košarke in študija sem zaposlen kot študent v kadrovski agenciji, kjer opravljam delo asistenta v rekrutaciji in kot pomočnik v administraciji. V Preboldu potrebujemo mladinski center in več dogodkov za mlade (športni dogodki, koncerti), prizadeval si bom za prenovo obstoječih športnih objektov in razvoj turizma, saj je potenciala ogromno, od smučarskega parka in bazena do adrenalinskega parka. In da se končno nekaj naredi za sam Prebold.

Dogovorimo se za srečanje!

 

Volilna pisarna Ksenije Rozman in njene Liste za Občinski svet lahko pride k vam. 

 

Otroštvo (rojena 1967) in mladost sem preživela v Žalcu, a takrat smo veliko zahajali v Prebold, na smučanje, kopanje v bazenu, počitniško delo v hotelu. Kot novinarka sem bila med drugim odgovorna urednica takrat zelo priljubljenega lokalnega Radia Goldi, pa tudi časopisa Utrip, delam za VTV hišo, velik del svoje poklicne poti sem opravila kot samostojna podjetnica, da sem lahko sodelovala z več medijskimi hišami. Novi časi, ki zahtevajo izrazito skrb za okolje in bolj trajnostno naravnan način življenja, potrebujejo drugačno komunikacijo vedno pozitiven pristop do ljudi in reševanja problemov. Prebold mora zaživeti kot središče občine, ki ga bomo ponosno pokazali turistom in drugim obiskovalcem.

Boštjan Bezgovšek

Rojen sem 28. 11. 1975 v Celju. Obiskoval sem osnovno šolo Frana Kranjca, nato nadaljeval šolanje na Srednji šoli za gostinstvo in turizem v Celju, poklicna pot me je po nekaj letih dela v Celju in Laškem vodila v Ljubljano, kjer sem bil vodja kuhinje v hotelu Ilirija. Vpisal sem se na Višjo šolo za gostinstvo in turizem Bled in jo uspešno zaključil leta 2003. Vmes sem začel delo na Srednji šoli za gostinstvo in turizem v Celju, kjer delam še danes. Opravil sem strokovni izpit, sedaj pa sem razrednik in učitelj mladim generacijam gostincev. Sem poročen in oče štirih otrok, živimo v Šeščah. Kot občinski svetnik si bom še posebej przadeval za ureditev kolesarskih in peš poti iz Prebolda do Šešč in avtobusno postajališče z nadstreškom. Pa za oskrbo s pitno vodo za vse, in to vse leto.

1. VOLILNA ENOTA (Prebold)

Ksenija Rozman