Kandidatka za županjo Občine Prebold

Lista kandidatov za občinske svetnike

Kontaktirajte nas!

Rojena 14. 10. 1967 v Celju sem otroštvo in mladost preživela v Žalcu. Takrat smo otroci pozimi lahko smučali tudi na Žvajgi in se poleti seveda hodili v Prebold kopat na bazen. Med srednjo pedagoško šolo v Celju sem prakso opravljala na osnovni šoli v Preboldu. Nisem se odločila za učiteljski poklic, pač pa za študij novinarstva na FDV v Ljubljani. Kljub vsem izpitom diplome nisem nikoli napisala. A kljub temu vso svojo poklicno kariero uživam prav v časopisnem, radijskem in televizijskem novinarstvu. Že kot srednješolka in štipendistka takratnega Hmezada sem več poletij delala v preboldskem hotelu, najprej v kuhinji, celo v slaščičarni in pozneje v recepciji. Prve novinarske izkušnje sem pridobivala v glasilu Hmeljar. Nadaljevala sem kot dopisnica velenjskega Našega časa, začela sodelovati z žalskim mesečnikom Savinjčanom, pa z Radiom Goldi od njegove ustanovitve naprej, prav tako že s televizijo VTV in pozneje STV. Več let sem bila odgovorna urednica Radia Goldi in Utripa Savinjske doline. Danes sem zaposlena na VTV.

Leta 1995 sem se z družino preselila iz Žalca v Latkovo vas. Dva sinova sta že odrasla.

Večino časa sem delala kot samostojna podjetnica (od leta 1989 do aprila 2016) in bila tako prisiljena spoznavati in premagovati tudi osnove podjetništva in slovenske ekonomije ter zakonodaje. Vseh oddaj in intervjujev ne morem prešteti, vedno pa sem uživala v pogovorih z raznimi gosti in se vedno znova čudila, koliko bogastva je v ljudeh v našem lokalnem okolju.

Vlogo županje vidim zato predvsem v prepoznavanju dobrih idej različnih ljudi in povezovanju ter premagovanju ovir za uresničitev vsaj nekaterih idej. Seveda je pomembna tudi komunalna in druga infrastruktura.

Moje delo je bilo vedno tudi moj hobi, pogosto sem vse dneve in tudi vikende preživela ob delu za medije. Leta 2015 sem kot predsednica prevzela Košarkarski klub Prebold 2014, izbrana sem bila tudi za podpredsednico Športne zveze Prebold.

Dogovorimo se za srečanje!

 

Volilna pisarna Ksenije Rozman in njene Liste za Občinski svet lahko pride k vam.