Kandidatka za županjo Občine Prebold

Lista kandidatov za občinske svetnike

Kontaktirajte nas!
Naš program

Naša posebnost je sveža energija!

Sveža energija v komunikaciji na vseh ravneh, povezovanju idej in uresničevanju projektov

Rešitev težav zaradi denacionalizacije

Odločanje občank in občanov o projektih v okviru participativnega proračuna

Bolj ambiciozni projekti za vse dele občine in več evropskega denarja za njihovouresničitev

Večja prepoznavnost občine skozi športno-rekreacijski, kulturni in kulinaričniturizem

Oblikovanje enotne blagovne znamke za pridelke, izdelke in storitve

Nova stanovanja, tudi z obnovo praznih objektov

Za starejše oskrbovana stanovanja

Določitev in ureditev središča Prebolda

Preučitev in rešitev problematike dovoza do industrijske cone in mostu v Šeščah

Stalna obnova cestne infrastruktre z gradnjo manjkajočih pločnikov, javnerazsvetljave, avtobusnih postajališč in skrb za povezanost hribovitih predelov zdolino

Večja varnost s preprečevanjem dostopa do prepovedanih drog

Dogovorimo se za srečanje!

 

Volilna pisarna Ksenije Rozman in njene Liste za Občinski svet lahko pride k vam.